Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Første bybane til flyplassen

– Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.

Satsar 60 millionar på nytt teater i Bergen

Kultur Politikk

Hordaland teater satsar 60 millionar kroner på å byggje nytt teater i Logen i Bergen sentrum. I 2019 skal det nye teateret stå ferdig til bruk. Det skal bli ein sentral, sosial møteplass og kraftsenter for nynorsk språk og kultur på Vestlandet.

Skal bruke 2,5 millionar til kultur under Sykkel-VM

Kultur Politikk

– Vi har merka oss eit stort og godt frivillig kulturengasjement i kommunane. No er det på høg tid å setje fokus på dei profesjonelle kreftene, seier Beate Husa, leiar av utval for kultur, idrett og regional utvikling etter at Hordaland fylkeskommune skal bruke 2,5 millionar kroner til kulturprogram på folkefesten under Sykkel-VM.

Eit stort steg i riktig retning

– Dette er eit stort steg i riktig retning for dei som går, syklar eller reiser kollektivt, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han, saman med ordførar Marte Mjøs Persen, opna det nye kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen i Fyllingsdalen.

Fjell er årets kulturkommune i Hordaland

Kultur Politikk

Fjell kommune er kåra til «Årets kulturkommune i Hordaland». Fungerande fylkesordførar Pål Kårbø tildelte utmerkinga på Hordaland fylkesting kl. 11.45 i dag. Ordførar Marianne Sandal Bjorøy og kultursjef Lennart Fjell tok imot prisen.

Byggjer ny fagskule og vidaregåande skule på Laksevåg

Politikk Utdanning

– Vi skal ha den største offentlege fagskulen i landet saman med eit spennande tilbod for elevane i vidaregåande skule, seier Emil Gadolin, leiar av opplærings- og helseutvalet, etter at Hordaland fylkesting har vedteke å plassere ein samla og styrka fagskule og ein vidaregåande skule med maritimt og petroleumtekniske fagtilbod på Laksevåg.

Fylkestinget feira kvinnene på kvinnedagen

Politikk

– Gratulerer alle kvinner med kvinnedagen, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø under opninga av fylkestinget onsdag 8. mars. Kvinnene er godt representert i fylkestinget og fem av ni gruppeleiarar er kvinner.

Nye engasjerte ungdommar til Ungdommens fylkesutval

Politikk

Det nye Ungdommens fylkesutval (UFU) er konstituert og ny leiar er Håkon Kongsvik frå Tysnes. Med seg har han elleve andre engasjerte ungdommar frå heile fylket som skal arbeide for saker ungdommane i Hordaland synast er spesielt viktige.

Vil kryssa Langenuen i sør for ny E39

Alternativ F med kryssing av Langenuen i sør må veljast som alternativ for ny E39 mellom Stord og Os, går Hordaland fylkesutval inn for. Omsynet til nasjonale og regionale kulturminneverdiar, landskap og friluftsliv ved Bårdsundet er vektlagt i fråsegna.

Ein ny slagkraftig region

Politikk

– Hordaland og Sogn og Fjordane blir ein ny slagkraftig region som vil vere i stand til å utvikle endå betre tenester til innbyggjarane, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø etter at regjeringa går inn for å slå saman dei to fylka til ein Vestlandsregion.

Sjå fleire treff