Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Opna visingssenter for ciderproduksjon

– Hordaland fylkeskommune har stått i spissen, fått pengar frå EU og etablert mange visingssenter for gamle handverkstradisjonar på Vestlandet, seier næringssjef Mette Nora Sætre. I dag opna landbruksministeren og EU-ambassadøren Ciderhuset Économusée som det 13. i Noreg.

124 millionar kr til idrettsanlegg

Kultur Politikk

Utval for kultur, idrett og regional utvikling har tildelt 124 millionar kroner til idrettsanlegg i fylket. Dette er spelemidlar som skal gå til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Skal byggje steinaldersti i Nordhordland

– Dette er eit spennande pilot- og føregangsprosjekt som har stor overføringsverdi, seier leiar Beate Husa, etter at utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland har løyvt 400 000 kroner til å etablere steinalderstien i Fosnstraumen i Austrheim kommune. Her er det spor etter menneske heilt attende til den første busettinga i Noreg.

Opna to nye sykkelparkeringshus

– Det er kjekt at vi har fått sykkelparkeringshus. Eg bur 10 minutt unna, fortel Arild Hermstad. Han var den første som tok sykkelparkeringshuset på Åsane terminal i bruk. Det har plass til 96 syklar og har kosta 1,5 millionar kroner.

8,6 mill kr til vern og drift av gamle fartøy

Kultur Politikk

Gamle fartøy i Hordaland får 8,6 millionar kroner til istandsetjing, vern og drift i 2017. Mest går til 86 år gamle MS «Granvin» med to millionar kroner. Det nyleg heimvende HSD-skipet «Sunnhordland» er inne for første gong med 230 000 kroner.

Første bybane til flyplassen

– Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.

Satsar 60 millionar på nytt teater i Bergen

Kultur Politikk

Hordaland teater satsar 60 millionar kroner på å byggje nytt teater i Logen i Bergen sentrum. I 2019 skal det nye teateret stå ferdig til bruk. Det skal bli ein sentral, sosial møteplass og kraftsenter for nynorsk språk og kultur på Vestlandet.

Skal bruke 2,5 millionar til kultur under Sykkel-VM

Kultur Politikk

– Vi har merka oss eit stort og godt frivillig kulturengasjement i kommunane. No er det på høg tid å setje fokus på dei profesjonelle kreftene, seier Beate Husa, leiar av utval for kultur, idrett og regional utvikling etter at Hordaland fylkeskommune skal bruke 2,5 millionar kroner til kulturprogram på folkefesten under Sykkel-VM.

Eit stort steg i riktig retning

– Dette er eit stort steg i riktig retning for dei som går, syklar eller reiser kollektivt, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han, saman med ordførar Marte Mjøs Persen, opna det nye kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen i Fyllingsdalen.

Sjå fleire treff