Viser saker for 1 kategorier

Filtrer på temaområde

Temaområde

Vann klimapris for strenge miljøkrav i ferjeanboda

Natur og klima

Hordaland fylkeskommune vann i kveld Zero si pris for Årets lokale klimatiltak. – I saka om miljøkrav i framtidas ferjekontrakter samla vi oss tverrpolitisk og la høgste miljøkrav til grunn. Dette syner at ved store offentlege innkjøp er det viktig å setje krevjande miljøkrav, seier fylkesvaraordførar Pål Kårbø.

Klimasatsmidlar frå Miljødirektoratet

Natur og klima

Hordaland fylkeskommune med samarbeidspartnarar får 1,75 millionar kroner frå miljødirektoratet for å redusere utslepp av klimagassar. Midlane skal gå til tre nye ladestasjonar for drosjar i bergensområdet. To andre prosjekt frå fylkeskommunen får også støtte.

Full satsing på mineralressursar

Natur og klima

Frå steinbrotet på Husafjellet i Lindås kommune blir det kvar veke henta ut 50 000 tonn med stein som blir knust og omgjort til pukk og sand. Mineralressursar er eit satsingsområde i Norge og fylkeskommunen og kommunane skal sikre tilgang til mineralreservar for mogleg utvinning.