Ingen kategorier er valgt

Filtrer på temaområde

Temaområde

Permitterte frå oljebransjen hjelper lærlingar

Utdanning

– Eg har vore permittert sidan byrjinga av november. Det er kjekt å få hjelpe til her, seier Stian Sellevold. Han er permittert serviceingeniør i oljebransjen, men har gjennom Hordaland fylkeskommune fått jobb som hjelpelærar for lærlingar som har problem med å få nok praksis.

70.000 færre innbyggjarar

Statistikk

Dei siste fylkesprognosane for utviklinga av folketalet i Hordaland viser ein nedgang på 70.000 innbyggjarar i fylket i 2040 samanlikna med kva som vart forventa i fjor. Kommunane rundt Bergen ligg an til folketalsvekst, medan kommunar i Hardanger får folketalsnedgang.

Vil lovfeste nulltoleranse mot mobbing

Utdanning

– Lovendringane er saman med kompetanseheving, støtte og rettleiing viktige satsingsområde i kampen mot mobbing, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen då han presenterte det nye lovforslaget til regjeringa på konferansen «Saman mot mobbing» i dag. Mobbeombodet i Hordaland fylkeskommune er med å arrangere konferansen på Sotra saman med Fjell kommune.

Rekneskapspluss for fylkeskommunen

- Større skatteinngang enn budsjettert, kombinert med stram og god økonomistyring i organisasjonen, gjev Hordaland fylkeskommune ein gledeleg rekneskapspluss for 2016, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Sykehusskolen samla under eitt tak

Politikk Utdanning

– Eg er glad for at vi no får samla Sykehusskolen under eitt tak, i nye, flotte og meir moderne lokale, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø. 10. februar vart den nye Sykehusskolen teken i bruk i flunkande nye lokale i Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland.

Gledeleg auke i sykling i Bergen

Folkehelse

– Det er gledelig at fleire og fleire tar i bruk sykkelen også om vinteren, seier sykkelsjef Einar Grieg i Bergen kommune. 10. februar vart den årlege Vintersykkeldagen markert i Lars Hillesgate. Nærmare 300 syklistar fekk seg ei overrasking.

Invitert til vitskapleg samarbeid med kinesisk skule

Utdanning

Amalie Skram vidaregåande skule  er invitert ut i verdsrommet i lag med sin samarbeidskule i Beijing. Den spektakulære invitasjonen kom i samband med at 18 elevar, lærarar og rektor frå den kinesiske prestisjeskulen Bayi denne veka er på norgesbesøk.

Glede over region Hordaland + Sogn og Fjordane

Politikk

– Vi er glade for eit klart vedtak om å slå saman Hordaland og Sogn og Fjordane til ein Vestlandsregion, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø. Med 31 røyster vedtok Hordaland fylkesting å godkjenne intensjonsavtalen om å slå saman dei to fylka. I går gjorde Sogn og Fjordane eit liknande vedtak.

Stolt over Idrettscampus Bergen

– Eg er stolt over at vi har fått til dette på så kort tid, sa fylkesvaraordførar Pål Kårbø då han signerte avtalen om Idrettscampus Bergen. – Dette er ein historisk dag, sa byråd Pål Hafstad Thorsen. Hordaland fylkeskommune gjev to millionar kroner og Bergen kommune 1,5 millionar kroner til etableringa i år.

Hordaland fylkeskommune og NAV fornya samarbeidsavtale

Utdanning

– Det er vondt å falle mellom to stolar. Gjennom heilskapleg og systematisk samarbeid er fylkeskommunen og NAV med på å sette stolane tettare slik at ungdommar kan lukkast, sa fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim under signeringa av samarbeidsavtalen om oppfølging av ungdom med lovfesta rett til vidaregåande utdanning.

Start-ja til plan for ny Alversund bru

Fylkesutvalet i Hordaland har samrøystes sagt ja til å starta planarbeid for ny Alversund bru i Nordhordland. Like eins støttar utvalet at det vert utført avgrensa og kortsiktig vedlikehald som vil forlenga levetida til brua med om lag 10 år.

Sjå fleire treff