Fagleg leiar- og instruktørkurs, Ullensvang

Dette er kurs for dei faglege leiarane i lærebedriftene. Målet med kurset er at å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiiarar for lærlingar og lærekandidatar

Instruktørar, leiarar i lærebedrifter og lærarar i yrkesfag er også velkomne til å melde seg på kursa.Kurset blir gjennomført på ein dag og blir arrangert på ulike stader i heile fylket. Kursa er obligatoriske.

Profilbilde av Eldbjørg Fjeldsbø
Eldbjørg Fjeldsbø
55378022
Profilbilde av Åse Brith Berg Lohne
Åse Brith Berg Lohne
55239211