februar 2017

Velg kalender

Alle hendelser

Quality Hotel Edvard Grieg, Kokstad

Ungdommens fylkesting - februar 2017

Ungdommens fylkesting har møte fredag 10. - søndag 12. februar 2017. Sjå program og saker.

Quality Hotel Edvard Grieg, Kokstad

Ungdommens fylkesting - februar 2017

Ungdommens fylkesting har møte fredag 10. - søndag 12. februar 2017. Sjå program og saker.

Quality Hotel Edvard Grieg, Kokstad

Ungdommens fylkesting - februar 2017

Ungdommens fylkesting har møte fredag 10. - søndag 12. februar 2017. Sjå program og saker.

Møterom Sunnhordland. 4. etasje i fylkeshuset

Kontrollutvalet - februar 2017

Kontrollutvalet har møte måndag 13. februar 2017. Sjå sakene.

Stord Hotel

Fagleg leiar- og instruktørkurs, Stord

Dette er kurs for dei faglege leiarane i lærebedriftene. Målet med kurset er at å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiiarar for lærlingar og lærekandidatar.

Fylkeshuset, Bergen

Plannettverk - Kart og plan

I Hordaland vert det kvartalsvis arrangert plannettverksmøte, der aktuelle planrelaterte tema vert presentert og diskutert. I dette plannettverket er det kart og plan som står i fokus.

Hans Tank Auditorium, Amalie Skram vgs

Samling for eksamensansvarlege og andre som arbeider med eksamen og dokumentasjon

Avdelingsdirektør for opplæring inviterer til samling for eksamensansvarlege og andre som arbeider med eksamen og dokumentasjon. Det vil vere plass til to deltakarar frå kvar skule.

Møterom 1322, 13. etasje i fylkeshuset

Administrasjonsutvalet - januar 2017

Administrasjonsutvalet har møte onsdag 15. februar 2017. Sjå program og saker.

Fylkesutvalsalen, 3. etasje i fylkeshuset

Utval for kultur, idrett og regional utvikling - februar 2017

Utval for kultur, idrett og regional utvikling har møte onsdag 15. februar 2016. Sjå program og saker.

Møterom Nordhordland, 4. etasje i fylkeshuset

Fagskulestyret februar 2017

Hordaland fagskulestyre har møte torsdag 16. februar 2017. Sjå program og saker.

Fylkeshuset

Lesegledarar

Fylkesbiblioteket vil invitere deg som driv med formidling inn i eit prosjekt for å utdanne lesegledarar.