februar 2017

Velg kalender

Alle hendelser

Wigandgården,
Agnes Mowinckelsgate 6, 5020 Bergen

Møterom i 8. etasje

Informasjonsmøte for nye lærebedrifter

På informasjonsmøtet kan du stille spørsmål og møte representantar frå fagopplæringskontoret. Det er først og fremst fagleg leiar som skal delta på dette møtet.

Scandic Neptun, Bergen

Fagleg leiar - og instruktørkurs, Bergen

Dette er kurs for dei faglege leiarane i lærebedriftene. Målet med kurset er at å gjere dei fagansvarlege i lærebedriftene tryggare i rolla som rettleiiarar for lærlingar og lærekandidatar.

Synfaringar i Nordhordland
Westland hotell, Lindås

Utval for miljø og samferdsel - februar 2017

Utval for miljø og samferdsel har møte tysdag 7. og onsdag 8. februar 2017. Sjå program og saker.

Fylkesutvalsalen, 3. etasje i fylkeshuset
Skulebesøk

Utval for opplæring og helse - februar 2017

Utval for opplæring og helse har møte tysdag 7. og onsdag 8. februar 2017. Sjå program og saker.

Synfaringar i Nordhordland
Westland hotell, Lindås

Utval for miljø og samferdsel - februar 2017

Utval for miljø og samferdsel har møte tysdag 7. og onsdag 8. februar 2017. Sjå program og saker.

Fylkesutvalsalen, 3. etasje i fylkeshuset
Skulebesøk

Utval for opplæring og helse - februar 2017

Utval for opplæring og helse har møte tysdag 7. og onsdag 8. februar 2017. Sjå program og saker.

Det er ingen kurs eller møte i dag

Quality Hotel Edvard Grieg, Kokstad

Ungdommens fylkesting - februar 2017

Ungdommens fylkesting har møte fredag 10. - søndag 12. februar 2017. Sjå program og saker.

Quality Hotel Edvard Grieg, Kokstad

Ungdommens fylkesting - februar 2017

Ungdommens fylkesting har møte fredag 10. - søndag 12. februar 2017. Sjå program og saker.

Quality Hotel Edvard Grieg, Kokstad

Ungdommens fylkesting - februar 2017

Ungdommens fylkesting har møte fredag 10. - søndag 12. februar 2017. Sjå program og saker.

Møterom Sunnhordland. 4. etasje i fylkeshuset

Kontrollutvalet - februar 2017

Kontrollutvalet har møte måndag 13. februar 2016. Sjå sakene.