Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Milepæler i arbeidet for likeverd

Politikk

Fylkestinget har vedteke temaplan for likeverd i Hordaland fylkeskommune. Dette er ein overordna plan som skal gi retning for tilsette og tenesteyting. Fylkeskommunen har og underskreve det europeiske charter for likestilling.

Hordaland satsar på hydrogen og biogass

Politikk

– Dei er miljøvenlege og bidrar til det grøne skiftet, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø etter at fylkesutvalet i Hordaland er positiv til satsing på hydrogengass og biogass som nye energikjelder.

Sjå fleire saker