Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Fylkesutvalet vil ikkje endre takstane i bomringen

Trass i reduserte inntekter i bomringen vil ikkje fylkesutvalet at takstane skal auke. Bompengeinntektene i bomringen i Bergen i 2016 er lågare enn føresett og 65 millioner lågare enn i 2015.

Ønsker å redusere tal takstsoner

Hordaland kan få redusert takstsoner frå 470 til sju i løpet av 2018. Fylkesutvalet gjekk i dag inn for innføring av ny sonestruktur frå 2018.

Vil kryssa Langenuen i sør for ny E39

Alternativ F med kryssing av Langenuen i sør må veljast som alternativ for ny E39 mellom Stord og Os, går Hordaland fylkesutval inn for. Omsynet til nasjonale og regionale kulturminneverdiar, landskap og friluftsliv ved Bårdsundet er vektlagt i fråsegna.

Sjå fleire saker