Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Skal bruke 2,5 millionar til kultur under Sykkel-VM

Kultur Politikk

– Vi har merka oss eit stort og godt frivillig kulturengasjement i kommunane. No er det på høg tid å setje fokus på dei profesjonelle kreftene, seier Beate Husa, leiar av utval for kultur, idrett og regional utvikling etter at Hordaland fylkeskommune skal bruke 2,5 millionar kroner til kulturprogram på folkefesten under Sykkel-VM.

Aktiv og spontan fritid med TT-kortet

Veg og transport

– Hadde det ikkje vore for TT-kortet hadde eg blitt sittande mykje heime. Ordninga gjer at eg kan være både spontan og sosial på fritida, seier syttiåtteåringen Jan Helge Jakobsen om den fylkeskommunale transportordninga.

Eit stort steg i riktig retning

– Dette er eit stort steg i riktig retning for dei som går, syklar eller reiser kollektivt, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han, saman med ordførar Marte Mjøs Persen, opna det nye kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen i Fyllingsdalen.

Sjå fleire saker