Nettundervisning for elevar i Hordaland

Ønskjer du fag som skulen din ikkje tilbyr? Vi tilbyr fordjupning i spansk, fransk, tysk og kinesisk.

Tilbodet gjeld for elevar ved skular i Hordaland fylkeskommune på studiespesialiserande utdanningsprogram. Berre elevar på skular som ikkje tilbyr faga kan søke.

Realfag i skuleåret 2017-18

Nytt tilbod i 2017:

Fysikk I 

Språkfag i skuleåret 2017-18

Frå hausten 2017 blir kinesisk 2 tilbydd både som programfag og fellesfag.

Tidspunkt for nettundervisning:

  • Fellesundervisning: Tysdag kl. 15 - 17
  • Gruppeundervisning: Torsdag kl. 14 -17 (gruppeundervisning varar i ein time)

(Sjå eige tidspunkt for kinesisk III)

Det er to timar med fellesundervisning og ein time med gruppeundervisning kvar veke. Tidspunkt for gruppeundervisninga avtalar du med lærar på oppstartsmøte.

Om undervisninga og prøvegjennomføring

Undervisninga blir gjennomført via Internett ved hjelp av It’s Learning, Adobe Connect (Virtuelt klasserom) og generelle skrive- og samarbeidsverktøy som Office 365 og Google verktøy (Google Apps for Education).

Heildagsprøvar og eksamen blir organisert og gjennomført på eigen skule, eller på ein skule i fysisk nærleik til eigen skule. I nokre fag blir det obligatoriske samlingar i tillegg til undervisning på nett.

Nettundervisning stiller høge krav til motivasjon og eigeninnsats!

Påmelding 

Du kan melde deg på til skulen din.

Profilbilde av Gerd Kjersti Ytre-Arne
Gerd Kjersti Ytre-Arne
Profilbilde av Svein Olav Norenes
Svein Olav Norenes