Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

foresatte

Her finner du som foresatt praktisk informasjon om skolehverdagen på Langhaugen vgs.

samarbeid skole-hjem

Ungdata-undersøkelsen 2017

Langhaugen vgs deltar i Ungdata 2017, en spørreundersøkelse blant fylkets ungdommer som kartlegger ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Hordaland. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter der målet er å fremskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår. Informasjon til foresatte finner du ved å trykke lett på knappen under.

Informasjon til foresatte og elever

 

 

Fravær

Eleven er pliktig å melde fra om fravær samme dag. Dette gjøres ved å sende en melding til kontaktlæreren på Its Learning, via e-post, eller sms dersom dette er avklart med læreren.

Fra 1. august 2016 er det innført fraværsgrense i videregående skoler. Hvis en elev har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil hovedregelen være at man ikke har rett til halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Hvis det udokumenterte fraværet er 10-15%, og fraværsårsaken gjør det urimelig ikke å få karakter, kan rektor bestemme at det skal gis karakter. Mer utfyllende informasjon finner du i lenken under.

Presiseringer fraværsregler

  

Orden og adferd

Langhaugen vgs er underlagt Hordaland fylkeskommune sitt felles ordens- og adferdsreglement for de videregående skolene i fylket.

Orden- og adferdsreglement

 

 

Foreldremøter

I løpet av skoleåret arrangerer vi to møter for foresatte. På disse vil du få generell informasjon om skolelivet på Langhaugen og også treffe kontaktlærer og andre faglærere for klassen. Dette skoleåret fant møtene sted tirsdag 25. oktober 2016 (Vg1) og onsdag 1. februar 2017 (Vg1 og Vg2). 

 

Fagvalg og blokkskjema for 2017-2018

Elevene velger programfag for neste skoleår innen 1.mars. Blokkskjema viser en oversikt over hvilke fag skolen tilbyr og som elevene kan velge fra. Oversikt over skjemaet kan lastes ned i lenken under.

 Blokkskjema

Vurdering

Er eleven under 18 år kan du som foresatt få tilgang til vurderingene som legges inn av faglærer i det enkelte fag i skolearena.

Pålogging skolearena