Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er en yrkesfaglig utdanning. Utdanningen kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av hvilke fag du velger. Det er også mulig å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Fyllingsdalen videregående skole tilbyr:

  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklige
  • Vg2 Helsearbeiderfag

Vi har to flotte praksisrom med moderne utstyr der du får praktisk undervisning som en forberedelse til yrkeslivet.

Vi har spennende praksisperioder høst og vår, både på Vg1 og Vg2.

Søk skoleplass

For deg som vil jobbe med mennesker!

Du som søker helse- og oppvekstfag bør være interessert i og ha respekt for andre mennesker i ulike aldre og livssituasjoner.

Du vil lære om hvordan kroppen er bygget opp og fungerer, hvordan du best kan kommunisere og samarbeide med andre som yrkesutøver og du får prøvd deg i ulike yrker i praksis.

Etter fullført utdanning vil du ha verdifull kunnskap og praktiske ferdigheter som det er stor bruk for i samfunnet.

Vilbli.no

Fag og timetall

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Sum timetall per uke 35 35
Norsk 2 2
Kroppsøving 2 2
Engelsk 3 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Helsefremmende arbeid 7 7
Kommunikasjon og samhandling 5 5
Yrkesutøving 5 5
Prosjekt til fordypning 6 9

Første året

Helse første år.jpg

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vi har per i dag to klasser på Vg1 med cirka 15 elever i hver klasse. Fagene du vil få er:

  • Helsefremmende arbeid: Du vil lære om sammenhengen mellom livsstil og helse, om ernæring, hygiene, trening og trivsel. Om kroppens oppbygging og funksjon, og om hvordan en kan forebygge sykdom.
  • Kommunikasjon og samhandling: Du lærer deg gode strategier for samhandling og trener på god kommunikasjon med mennesker i alle livssituasjoner.
  • Yrkesutøvelse: Du lærer hvordan helse- og oppvekstsektoren er organisert, om lovgivning og om det å være en profesjonell yrkesutøver.
  • Prosjekt til fordypning: Dette er et fag med praktisk undervisning på skolen og i institusjoner som sykehjem, bofellesskap, barnehager og skoler/SFO. Her får du mulighet til å fordype deg i fag og temaer du er interessert i.

Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklige

Dette er et tilbud for deg som trenger ekstra tilrettelagt norskopplæring i tillegg til opplæring i yrkesfagene. Etter fullført og bestått Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklige, kan du søke om inntak til vanlige  Helse- og oppvekstfag for Vg2.

Vi har en klasse for minoritetsspråklige. 

Andre året

Helse andre år.jpg

Vg2 Helsearbeiderfag

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Helsefagarbeideren arbeider med praktisk pleie-, omsorg- og miljøarbeid i ulike institusjoner som sykehjem, dagsenter, bofellesskap, hjemmebaserte tjenester m.m. Helsefagarbeideren skal kunne observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak.

For å få plass på Vg2 Helsearbeiderfag kreves fullført og bestått Vg1 Helse- og oppvekstfag eller Vg1 Helse- og oppvekstfag for minoritetsspråklige .

VEIEN VIDERE

Når du har tatt Vg2 Helsearbeiderfag, kan du søke 2-årig lærlingeplass i en godkjent bedrift. Da får du lønn av bedriften, og etter endt læretid kan du gå opp til fagprøven og få fagbrev som helsefagarbeider. 

Du kan også ta Vg3 Påbygg og få generell studiekompetanse. Det må du ha for å komme inn på universitet eller høyskole.

Søk læreplass eller skoleplass Bli lærling

spør oss om tilbudet

Rolf Eriksen Profilbilde av Rolf Eriksen

Rolf Eriksen

Send e-post