Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
  • For fleire detaljar; sjå "Opptakskriterium" under.
Send søknad!

Aktuelt

Framleis ledige plassar

Framleis ledige plassar

Opptaket til skuleåret 2017/18 er for lengst i gang på Manger folkehøgskule. Til no har over femti elevar takka ja til skuleplass, og for ein skule med kring seksti plassar totalt nærmar det seg fullt. Difor må du vere rask på labben dersom du ynskjer deg eit år på den beste musikkfolkehøgskulen i landet!

Tid for avskjed

Tid for avskjed

Laurdag 13.mai er det tid for siste kveld med gjengen for elevkullet 2016/17. Tradisjonen tru vert året avslutta med ein høgtideleg konsert. Første avdeling finn stad i storsalen på Manger folkehøgskule, medan andre avdeling føregår i Manger kyrkje. Konserten startar kl. 16.00 og er open for alle.

Sjå fleire saker