Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
  • For fleire detaljar; sjå "Opptakskriterium" under.
Send søknad!

Aktuelt

Klart for foreldrefest

Klart for foreldrefest

Haustferien nærmar seg med storskritt, men før alle elevane reiser kvar til sitt er det klart for den årlege foreldrefesten. 7.oktober er foreldre, føresette, vener og kjente inviterte til konsert i storsalen etterfølgd av festmiddag. Me ventar fullt hus og god stemning når alle linjene skal vise fram litt av det me held på med til dagen.

Brassband på Brasswind

Brassband på Brasswind

Laurdag 1.oktober spelte brassbandlinja under BrassWind-festivalen 2016 i Bergen. Festivalen er i regi av Manger Musikklag og har fokus på ny musikk for korps og ensembler. Dirigent Margareth Antrobous leia elevane våre på konserten, der også Midtun Skoles Musikkorps og tromboneklassen frå Det Kongelege Danske Musikkonservatorium deltok.

Sjå fleire saker