Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Kvifor velje Manger ?

Manger folkehøgskule er for deg som vil utvikle talentet ditt i eit kreativt miljø. Du møter erfarne og dedikerte lærarar som dekker eit breitt fagområde.

  • Skulen har moderne utstyr og fasilitetar
  • Du er tett på Bergen sitt kulturliv
  • Studietur er inkludert i prisen
  • Liten skule - tett miljø
  • Eit år med opplevingar, progresjon og læring
Her finn du oss

Søk Manger folkehøgskule!

Opptaket skjer på bakgrunn av søknaden din og det du skriv om motivasjon, interesse og forventningar. Gje utfyllande opplysningar om bakgrunnen din og om kvifor du søkjer folkehøgskule generelt og den aktuelle faglinja spesielt.

  • Opptaket startar 1. februar.
  •  Aldersgrensa er 18 år. Det kan gjerast unntak i spesielle høve.
  • Søknaden må vera fullstendig. Fyll ut alle felt.
  • For fleire detaljar; sjå "Opptakskriterium" under.
Send søknad!

Aktuelt

Obama om folkehøgskular

Obama om folkehøgskular

USA sin president, Barack Obama, snakka varmt om folkehøgskulane då dei nordiske statsleiarane vitja det kvite hus fredag 13.mai. I talen sin peika han på korleis folkehøgskulerørsla spreidde seg til USA tidleg på 1900-talet og korleis utvandrarar frå Norden starta ei rekkje folkehøgskular. Fleire av desse skulane vart viktige for den amerikanske borgarrettsrørsla.

Klart for avslutning

Klart for avslutning

Fredag 13.mai inviterer Manger folkehøgskule til avslutningskonsert i Radøyhallen. På konserten får ein oppleve innslag frå alle linjer samt kammer- og skulekor. Konserten startar kl. 18.30 og alle er hjarteleg velkomne. Det er gratis inngang.

Sjå fleire saker