Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Nye fråværsreglar frå skulestart

Fråvær er:

  • Forseintkoming meir enn 15 minutt (= fråvær ein skuletime)
  • Sjuk utan godkjent dokumentasjon
  •  Anna fråvær utan godkjent dokumentasjon

 

Finn ut meir ...

Møte for foreldre og føresette til alle elevar på Vg1 og Vg2

Vi startar desse møta allereie tysdag 30. august kl 1800 - sjekk vedlagt plan for å finne rett tidspunkt for kvar klasse.
Illustrasjonsfigur
Alle møta har start i Knarren (auditoriet) på Juvikstølen.... Velkomne!

Infobrev, foreldremøte

Aktuelt

Skuleundersøkinga april 2016

Dei fleste har sikkert fått med seg den store skuleundersøkinga som vart publisert måndag 11.april. Knarvik vidaregåande skule er ein solid og god skule, noko andre undersøkingar og statistikk viser oss. Vi får også mange gode tilbakemeldingar frå foreldre, føresette, elevar og bedrifter som skulen samarbeider med. Vi er difor overraska over resultatet frå denne undersøkinga, og leiinga vil no bruka tid på å undersøkja kva som ligg bak tala forskarane har kome fram til. Dette er viktig for å vite kva skulen må arbeide betre med framover. Rektor Svein Magne Ellingsen

Sjå fleire saker