Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Rektor Nordahl Grieg vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 14.02 2016
Avdelingsleiar - tilrettelagt opplæring Stend vidaregåande skule Leiing
Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Bergen 14.02 2016
Assisterande rektor Stend vidaregåande skule Leiing
Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Bergen 14.02 2016
Avdelingsleiar - Service og Samferdsel Stend vidaregåande skule Leiing
Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Bergen 14.02 2016
Undervisningsstilling Bygg- og anleggsteknikk/byggteknikk Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 14.02 2016
Feltarkeologar 2016 Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd. Arkeologi Bergen 14.02 2016
Automasjonsingeniør SKYSS IT (Maskinvare)
Elektro / Elektronikk / Telekommunikasjon
Bergen 15.02 2016
Vikariat som Controllar SKYSS Økonomi / Rekneskap Bergen 15.02 2016
Tannhelsesekretær Nord tannhelsedistrikt - U.Pihl og Indre Arna tannklinikkar Tannhelse Bergen 28.02 2016
Tannhelsesekretær Sør tannhelsedistrikt - Etne tannklinikk, med ambulering til Skånevik tannklinikk Tannhelse Etne 28.02 2016
Tannhelsesekretær Aust tannhelsedistrikt - Odda tannklinikk Tannhelse Odda 28.02 2016
Tannhelsesekretær TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 28.02 2016
Undervisningsstilling Bygg BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 28.02 2016
Undervisningsstilling Maskin BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 28.02 2016
Undervisningsstilling Elkraft BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 28.02 2016
Vikariat byggfag Kvinnherad vgs Undervisning / Opplæring Kvinnherad 28.02 2016
Leiar av fylkessekretariatet (jurist) Fylkessekretariatet Juridisk
Leiing
Saksbehandling
Personale
Rådgivning
Bergen 28.02 2016
Assisterande rektor ETNE VGS Leiing
Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Heile Hordaland
Etne
29.02 2016
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart