Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
OT-leiar Oppfølgingstenesta/PPT Leiing
Undervisning / Opplæring
Anna ( beskriv)
Heile Hordaland
Bergen
08.02 2015
Mobbeombod Opplæringsavdelinga Rådgivning Heile Hordaland
Bergen
08.02 2015
Undervisningsstilling kjemi Tertnes vgs Undervisning / Opplæring Bergen 08.02 2015
Undervisningsstilling programfag tryggleik Tertnes vgs Undervisning / Opplæring Bergen 08.02 2015
Gartnar - arbeidsformann Stend vgs Produksjon
Undervisning / Opplæring
Sal
Bergen 09.02 2015
Undervisningsstilling hestefag Stend vgs Undervisning / Opplæring Bergen 09.02 2015
Tannpleiar Nord tannhelsedistrikt, Rolland tannklinikk Tannhelse Bergen 15.02 2015
Tannhelsesekretær TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 15.02 2015
Spesialsjukepleiar/sjukepleiar TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 15.02 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart