Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Miljøarbeidar Rogne vgs - Avd. Ho Undervisning / Opplæring
Anna ( beskriv)
Voss Snarast
Reinhaldar Rogne vgs Reingjering Voss Snarast
Reinhaldar Fana gymnas Reingjering Bergen 25.10 2014
Tannlege, vikariat Nord tannhelsedistrikt - Osterøy tannklinikk Tannhelse Osterøy 26.10 2014
Leiar PPT region Sør Oppfølgingstenesta/PPT Leiing
Undervisning / Opplæring
Heile Hordaland
Bergen
26.10 2014
Forskar TkVest/Hordaland Forsking / Utvikling Bergen 30.10 2014
Overtannlege TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 30.10 2014
Godkjent spesialist i oral kirurgi TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 30.10 2014
Miljøterapeut Stend vgs Undervisning / Opplæring Bergen 31.10 2014
Undervisningsstilling i norsk, geografi og spansk VOSS GYMNAS Undervisning / Opplæring Voss 31.10 2014
Driftsoperatør Stord vgs Drift Stord 01.11 2014
Elektroingeniør Eigedomsseksjonen - Økonomiavd. Drift Bergen 01.11 2014
Tannhelsesekretær Sentrum tannhelsedistrikt - Engen tannklinikk Tannhelse Bergen 02.11 2014
Reinhaldar Nordahl Grieg vgs Reingjering Bergen 02.11 2014
Undervisningsstillingar i fellesfag og studiespesialisering SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Fjell
Sund
02.11 2014
Undervisningsstilling norsk Åsane vgs Undervisning / Opplæring Bergen 02.11 2014
Miljøfagarbeider Bergen Katedralskole - Avd Kyrre skole Undervisning / Opplæring Bergen 02.11 2014
Elevinspektør Slåtthaug videregående skole Undervisning / Opplæring Bergen 02.11 2014
Undervisningsstilling Sykehusskolen Nordahl Grieg vgs - Avd. Sykehusskolen Undervisning / Opplæring Bergen 09.11 2014
Undervisningsstilling Teknikk og industriell produksjon Kvinnherad vgs Undervisning / Opplæring Kvinnherad 10.11 2014
Undervisningsstilling Klima, energi og miljø BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 10.11 2014
Undervisningsstilling Elkraft / Automatisering BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 10.11 2014
Undervisningsstilling Bygg BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 10.11 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart