Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Bibliotekar ASKØY VGS Bibliotek Askøy 01.03 2015
Undervisningsstilling Idrettsfag/kroppsøving Stend Vgs Undervisning / Opplæring Bergen 01.03 2015
Økonomimedarbeidar SKYSS Økonomi / Rekneskap Bergen 02.03 2015
Leiande tannhelsesekretær Nord tannhelsedistrikt Tannhelse Bergen 08.03 2015
Tannlege Sør tannhelsedistrikt - Etne tannklinikk Tannhelse Etne 08.03 2015
Avdelingsleiar OLSVIKÅSEN VGS Undervisning / Opplæring Bergen 08.03 2015
Undervisningsstillingar i automatiseringsfaget STORD VGS Undervisning / Opplæring Stord 08.03 2015
Fagleiar vaksenopplæring STORD VGS Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Stord 08.03 2015
Undervisningsstillingar i elektrofag STORD VGS Undervisning / Opplæring Stord 08.03 2015
Reinhaldar Knarvik vgs Reingjering Lindås 08.03 2015
Reinhaldar AMALIE SKRAM VGS Reingjering Bergen 08.03 2015
Assisterande rektor SANDSLI VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 08.03 2015
Rådgjevar økonomi/porteføljestyring Regionalavdelinga Saksbehandling
Administrasjon
Økonomi / Rekneskap
Bergen 08.03 2015
Rådgjevar/Spesialrådgjevar Regionalavdelinga Saksbehandling Bergen 08.03 2015
Undervisningsstilling Teknikk og industriell produksjon Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 13.03 2015
Undervisningsstilling Elektrofag Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 13.03 2015
Rektor Sotra vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Fjell 15.03 2015
Rektor Bømlo vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Bømlo 15.03 2015
Undervisningsstilling norsk Fyllingsdalen vgs Undervisning / Opplæring Bergen 16.03 2015
Godkjent spesialist i oral kirurgi TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 29.03 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart