Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing

Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstilling Klima, energi og miljø BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen Snarast
faglærer i samfunnsfag Slåtthaug vgs Undervisning / Opplæring Bergen 13.07 2014
Miljøfagarbeidar Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 13.07 2014
Undervisningsstilling Kvardagsliv SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Sund 13.07 2014
Undervisningsstilling Helse og oppvekstfag SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Sund 13.07 2014
Undervisningsstilling Service og samferdsel SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Sund 13.07 2014
Undervisningsstilling Bygg BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 13.07 2014
Undervisningsstilling Maskin BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 13.07 2014
Spesialpedagog Stend vidaregåande skule Undervisning / Opplæring Bergen 13.07 2014
Undervisningsstilling - engelsk, norsk, samfunnsfag Os vgs Undervisning / Opplæring Os 13.07 2014
Rådgjevar Samferdselsavdelinga Administrasjon Bergen 13.07 2014
Undervisningsstilling Informatikk og Matematikk Fana gymnas Undervisning / Opplæring Bergen 20.07 2014
Spesialpedagog AUSTEVOLL VGS Undervisning / Opplæring Austevoll 20.07 2014
Faglærer teknikkog industriell produksjon Slåtthaug vgs Undervisning / Opplæring Bergen 27.07 2014
Miljøfagarbeidarar Slåtthaug videregående skole Undervisning / Opplæring Bergen 27.07 2014
Undervisningsstilling særskilt tilrettelagt opplæring Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 27.07 2014
Miljøfagarbeidar AUSTRHEIM VGS Undervisning / Opplæring Austrheim 27.07 2014
Undervisningsstillingar Kroppsøving og norsk Austrheim vgs Undervisning / Opplæring Austrheim 27.07 2014
Undervisningsstillingar AMALIE SKRAM VGS Undervisning / Opplæring Bergen 28.07 2014
Miljøfagarbeidar VOSS JORDBRUKSSKULE Undervisning / Opplæring
Reingjering
Voss 31.07 2014
Avdelingsleiar FYLLINGSDALEN VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 31.07 2014
Undervisningsstilling Teknikk og industriell produksjon KNARVIK VGS Undervisning / Opplæring
Handverk
Engineering
Lindås 03.08 2014
Vikariat undervisningstilling i realfag- mat/nat Os vgs Undervisning / Opplæring Os 03.08 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart