Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre

  

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstilling. Yrkessjåfør Vg3. OS VGS Undervisning / Opplæring Os Snarast
Godkjent spesialist i oral kirurgi TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 29.03 2015
Undervisningsstilling i norsk og engelsk BERGEN MARITIME VGS OG MARITIME FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 29.03 2015
Undervisningsstilling maritime fag, nautikk BERGEN MARITIME VGS OG MARITIME FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 29.03 2015
Reinhaldar, vikariat Os vgs Reingjering Os 03.04 2015
Avdelingsleiar for realfag og idrettsfag STORD VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Stord 06.04 2015
Avdelingsleiar for musikk og mediefag STORD VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Stord 06.04 2015
Undervisningsstilling i tysk, engelsk og norsk STORD VGS Undervisning / Opplæring Stord 06.04 2015
Avdelingsleiar for yrkesfaglege utdanningsprogram STORD VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Stord 06.04 2015
Fagleiar KNARVIK VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Lindås 08.04 2015
Reinhaldar Fana gymnas Reingjering Bergen 11.04 2015
Undervisningsstilling petroleum BERGEN MARITIME VGS OG MARITIME FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 12.04 2015
Undervisningsstilling realfag Sandsli videregående skole Undervisning / Opplæring Bergen 12.04 2015
Undervisningsstilling TIP OS VGS Undervisning / Opplæring Os 19.04 2015
Eigedomssjef Eigedomsseksjonen Bygg / Anlegg / VVS
Leiing
Drift
Engineering
Bergen 19.04 2015
Overingeniør - Elektro Eigedomsseksjonen Drift Bergen 19.04 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart