Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstilling Bygg BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 05.07 2015
Undervisningsstilling KEM (Klima, energi og miljø i bygg) BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 05.07 2015
Undervisningsstilling Elkraft / Automatisering BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 05.07 2015
Undervisningsstilling Maskin BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Undervisning / Opplæring Bergen 05.07 2015
Undervisningsstillingar - vikariat AMALIE SKRAM VGS Undervisning / Opplæring Heile Hordaland 05.07 2015
Undervisningsstilling norsk / naturbruk VOSS JORDBRUKSSKULE Undervisning / Opplæring Voss 08.07 2015
Undervisningsstillingar fellesfag GARNES VGS Undervisning / Opplæring Bergen 27.07 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart