Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

Ledig stilling som IT-sjef

Vi søkjer ein fagleg sterk leiar til IT-avdelinga. Arbeidsstad Bergen, søknadsfrist 6. desember.

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Tannlege, vikariat Vest tannhelsedistrikt - Straume tannklinikk Tannhelse Fjell 29.11 2015
Tannlege, vikariat Vest tannhelsedistrikt - Straume tannklinikk Tannhelse Fjell 29.11 2015
Konsulent Fagopplæringskontoret - OPPL.AVD. Kontor og administrasjon Bergen 29.11 2015
Rådgivar - innkjøp NDLA, Opplæringsavdelinga Juridisk
Økonomi / Rekneskap
Bergen 29.11 2015
Undervisningsstillinger ved Senter for VO Bergen Kstedralskole Undervisning / Opplæring Heile Hordaland
Bergen
29.11 2015
Vikariat Nordahl Grieg vgs - Avd. Stud.spes 3 Undervisning / Opplæring Bergen 29.11 2015
Undervisningsstilling i sveisefag - Stord vgs Stord vgs - Avd. Opplæringssenteret/TIP Undervisning / Opplæring Stord 29.11 2015
Avdelingsleder for realfag Laksevåg vgs - Avd. Realfag/Kroppsøv. Leiing Bergen 29.11 2015
Undervisningsstilling på tilrettelagt avdeling Årstad vgs Undervisning / Opplæring Bergen 30.11 2015
Undervisningsstilling i norsk og samfunnsfag Fusa vgs Undervisning / Opplæring Fusa 30.11 2015
Reinhaldar Tertnes vgs Reingjering Bergen 01.12 2015
Rektor Arna vgs/Garnes vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 06.12 2015
Rektor Knarvik vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Lindås 06.12 2015
Rektor Årstad vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 06.12 2015
Rektor Øystese gymnas/Norheimsund vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Kvam 06.12 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart