Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Miljøarbeidar VOSS VGS Undervisning / Opplæring Voss 21.12 2014
Undervisningsstilling fellesfag Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 21.12 2014
Rådgjevar/ spesialrådgjevar kollektivtrafikk Vegseksjonen - SAMF.AVD. Samferdsel Heile Hordaland 21.12 2014
Reinhalder ÅSANE VGS Reingjering Bergen 28.12 2014
Undervisningsstilling norsk ÅRSTAD VGS Undervisning / Opplæring Bergen 28.12 2014
Avdelingsleiar Knutepunktfunksjon NORDAHL GRIEG VGS Undervisning / Opplæring Bergen 30.12 2014
Undervisningsstilling fellesfag og design og tekstil Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 30.12 2014
Undervisningsstilling medium og kommunikasjon GARNES VGS Undervisning / Opplæring Bergen 01.01 2015
Leiar administrasjon STORD VGS Administrasjon Stord 04.01 2015
Assisterande rektor STORD VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Stord 04.01 2015
Avdelingsleiar for studieførebuande/ studiespesialiserande utdanningsprogram STORD VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Stord 04.01 2015
Undervisningsstilling i samfunnsfag, kroppsøving og programfag idrettsfag SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Fjell
Sund
04.01 2015
Psykolog/Spesialpedagog/Pedagog, vikariat PPT Nord Rådgivning Voss
Bergen
05.01 2015
Undervisningsstilling norsk og religion FYLLINGSDALEN VGS Undervisning / Opplæring Bergen 05.01 2015
Kantinestyrar og kantinemedarbeidar TERTNES VGS Undervisning / Opplæring Bergen 09.01 2015
Undervisningsstillingar i matematikk, samfunnsfag, historie og naturfag Bergen Katedralskole Undervisning / Opplæring Bergen 11.01 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart