Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstilling Bygg- og anleggsfag ARNA VGS                       Bygg / Anlegg / VVS
Undervisning / Opplæring
Bergen 29.05 2015
Tannhelsesekretær Sentrum tannhelsedistrikt - Årstad tannklinikk Tannhelse Bergen 31.05 2015
Tannhelsesekretær Sentrum tannhelsedistrikt - Nesttun tannklinikk Tannhelse Bergen 31.05 2015
Psykolog Nord tannhelsedistrikt - Frekhaug tannklinikk Psykologi Meland 31.05 2015
Tannpleiar Nord tannhelsedistrikt - Rolland tannklinikk Tannhelse Bergen 31.05 2015
Tannlege Aust tannhelsedistrikt - Norheimsund tannklinikk Tannhelse Kvam 31.05 2015
Spesialpedagog Opplæringsavdelinga, OP/PPT Saksbehandling
Undervisning / Opplæring
Anna ( beskriv)
Heile Hordaland
Bergen
31.05 2015
Reinhaldar LØNBORG VGS Reingjering Bergen 31.05 2015
Undervisningsstillingar Matematikk og naturfag Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 31.05 2015
Undervisningsstilling Service og samferdsel Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 31.05 2015
Undervisningsstilling Design og handverk Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 31.05 2015
Undervisningsstilling Helse- og oppvekstfag Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 31.05 2015
Undervisningsstillinger norsk,samfunnsfag og engelsk Knarvik vgs Undervisning / Opplæring Lindås 31.05 2015
Undervisningsstillingar musikkfag LANGHAUGEN VGS Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Undervisningsstilling byggfag SLÅTTHAUG VGS Bygg / Anlegg / VVS Bergen 31.05 2015
Undervisningsstilling Maskin og verkstad Stend vidaregåande skule Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Miljøterapeut Stend vidaregåande skule Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Undervisningsstillingar Fellesfag, smedfag, kjemi- og prosessfag ODDA VGS Undervisning / Opplæring Odda 31.05 2015
Undervisningsstilling realfag Nordahl Grieg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Undervisningsstilling teiknspråk Nordahl Grieg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Inntil 2 årsvikariat som teiknspråktolk Nordahl grieg vgs - Spesialstab Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Undervisningsstilling Rettslære Fana gymnas Juridisk
Undervisning / Opplæring
Bergen 31.05 2015
Undervisningsstillingar fellesfag og helse- og oppvekstfag OLSVIKÅSEN VGS Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Undervisningsstilling spesialpedagogikk Kvinnherad vgs Undervisning / Opplæring Kvinnherad 31.05 2015
Barne- og ungdomsarbeidar Kvinnherad vgs Undervisning / Opplæring Kvinnherad 31.05 2015
Undervisningsstilling engelsk og norsk Kvinnherad vgs Undervisning / Opplæring Kvinnherad 31.05 2015
Spesialpedagog STORD VGS Undervisning / Opplæring Stord 31.05 2015
Undervisningsstillingar i realfag - vikariat STORD VGS Undervisning / Opplæring Stord 31.05 2015
Undervisningsstilling idrettsfag/kroppsøving STORD VGS Undervisning / Opplæring Stord 31.05 2015
Undervisningsstilling matematikk Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Undervisningsstillingar i fellesfag og studiespesialiserande SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Fjell
Sund
31.05 2015
Undervisningstilling realfag Fyllingsdalen vgs Undervisning / Opplæring Bergen 31.05 2015
Reinhaldarar Austevoll vgs Reingjering Austevoll 31.05 2015
Arkivar/rådgjevar Fylkesarkivet - Kultur- og idrettsavd. Arkiv Bergen 31.05 2015
IT-arkivar/rådgjevar Fylkesarkivet - Kultur- og idrettsavd. Arkiv Bergen 04.06 2015
Miljøfagarbeidar Lønborg vgs Anna ( beskriv) 07.06 2015
Undervisningsstilling i helse- og oppvekstfag Lønborg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 07.06 2015
Avdelingsleiar REAL/SS Knarvik vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Lindås 07.06 2015
Undervisningsstilling teknologi ÅRSTAD VGS Undervisning / Opplæring Bergen 07.06 2015
Undervisningsstilling Alpint VOSS GYMNAS Undervisning / Opplæring Voss 07.06 2015
Undervisningsstilling fellesfag Laksevåg vgs - Avd. Språk/Samf/Øk Undervisning / Opplæring Bergen 07.06 2015
Undervisningsstilling i sveise-, plate- og/eller industrirøyrleggjarfag STORD VGS Undervisning / Opplæring
Handverk
Heile Hordaland
Bømlo
Fitjar
Kvinnherad
Stord
Sveio
Tysnes
08.06 2015
Undervisningsstilling norsk og framandspråk Kvinnherad vgs Undervisning / Opplæring Kvinnherad 09.06 2015
Miljøfagarbeidar Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 11.06 2015
Undervisningsstilling særskilt tilrettelagt opplæring Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 11.06 2015
Rådgjevar økonomi/controllar Opplæringsavdelinga Økonomi / Rekneskap Bergen 12.06 2015
Undervisningsstilling elektrofag Osterøy vgs Undervisning / Opplæring Osterøy 14.06 2015
Assisterande rektor Rubbestadnes vgs Leiing
Undervisning / Opplæring
Bømlo 14.06 2015
Assisterande rektor FYLLINGSDALEN VGS Leiing Bergen 14.06 2015
Rådgjevar/spesialrådgjevar Fylkesbiblioteket - Kultur- og idrettsavd. Bibliotek Heile Hordaland 14.06 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart