Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing

Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstiling Dansehistorie Langhaugen vgs Undervisning / Opplæring Bergen 31.08 2014
Undervisningsstilling kroppsøving Lønborg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 31.08 2014
Undervisningsstilling matematikk og naturfag GARNES VGS Undervisning / Opplæring Bergen 31.08 2014
Undervisningsstillingar Kroppsøving Austrheim vgs Undervisning / Opplæring Austrheim 31.08 2014
Verkstadsleiar Bygg og anlegg Hyssingen produksjonsskole Undervisning / Opplæring Bergen 31.08 2014
Tannlege Sentrum tannhelsedistrikt, Nesttun tannklinikk Tannhelse Bergen 07.09 2014
Avdelingsleiar - realfag STORD VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Stord 07.09 2014
Reinhaldar OLSVIKÅSEN VGS Reingjering Bergen 08.09 2014
Undervisningsstilling - Teknikk og industriell produksjon ODDA VGS Undervisning / Opplæring Odda 08.09 2014
Undervisningsstilling elektrofag Os vgs - Avd. Elektro Undervisning / Opplæring Os 21.09 2014
Rådgjevar Samferdselsavdelinga Administrasjon Bergen 21.09 2014
Byggeleiar Banestraumforsyning BYBANEN UTBYGGING Bygg / Anlegg / VVS
Elektro / Elektronikk / Telekommunikasjon
Bergen 21.09 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart