Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing

Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Miljøfagarbeidar VOSS JORDBRUKSSKULE Undervisning / Opplæring
Reingjering
Voss 31.07 2014
Avdelingsleiar FYLLINGSDALEN VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 31.07 2014
Undervisningsstilling Teknikk og industriell produksjon KNARVIK VGS Undervisning / Opplæring
Handverk
Engineering
Lindås 03.08 2014
Vikariat undervisningstilling i realfag- mat/nat Os vgs Undervisning / Opplæring Os 03.08 2014
Godkjent spesialist i oral kirurgi Tannhelsetenesta Kompetansesenter Vest - Hordaland Tannhelse Bergen 17.08 2014
Elevinspektør GARNES VGS Undervisning / Opplæring Bergen 17.08 2014
Avdelingsleiar Studiespesialiserande programområde GARNES VGS Undervisning / Opplæring Bergen 17.08 2014
Assisterande rektor GARNES VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 17.08 2014
Avdelingsleiar Medium og Kommunikasjon Garnes vgs Undervisning / Opplæring Bergen 17.08 2014
Avdelingsleiar for norsk og samfunnsfag LANGHAUGEN VGS Undervisning / Opplæring Bergen 24.08 2014
Bibliotekar NORDAHL GRIEG VGS Bibliotek Bergen 24.08 2014
Miljøfagarbeider /Miljøterapeut Nordahl Grieg vgs - Avd. Tilrettelagt Undervisning / Opplæring Bergen 24.08 2014
Undervisningsstilling på Teknologiavdelingen - Årstad vgs Undervisning / Opplæring Bergen 24.08 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart