Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Rådgjevar Tannhelseavdelinga Tannhelse Bergen 06.09 2015
Psykolog Nord tannhelsedistrikt - Frekhaug tannklinikk Psykologi Meland 06.09 2015
Tannhelsesekretær, vikariat Vest tannhelsedistrikt - Florvåg tannklinikk Tannhelse Askøy 06.09 2015
Avdelingsleiar Austrheim vgs Undervisning / Opplæring Austrheim 06.09 2015
Undervisningsstilling norsk Bergen Katedralskole Undervisning / Opplæring Bergen 06.09 2015
Undervisningstilling i norsk/engelsk - vikariat ca75 % Os vgs Undervisning / Opplæring Os 06.09 2015
Tannlege Sentrum tannhelsedistrikt - Tysnes tannklinikk Tannhelse Tysnes 08.09 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart