Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing

Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstilling engelsk VOSS VGS Undervisning / Opplæring Voss 19.09 2014
Karriererettleiar/ rådgjevar Karriere Hordaland, avd. Sunnhordland STORD VGS Rådgivning Stord 21.09 2014
Undervisningsstilling Service og samferdsel SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Sund 21.09 2014
Undervisningsstillingar i fellesfag og programfag studiespesialisering SOTRA VGS Undervisning / Opplæring Fjell
Sund
21.09 2014
Undervisningsstilling i matte og naturfag ÅRSTAD VGS Undervisning / Opplæring Bergen 21.09 2014
Undervisningsstilling på tilrettelagt avdeling ÅRSTAD VGS Undervisning / Opplæring Bergen 21.09 2014
Undervisningsstilling i tysk Bergen Katedralskole - Avd Kyrre skole Undervisning / Opplæring Bergen 21.09 2014
Leiar administrasjon Slåtthaug vgs Administrasjon Bergen 21.09 2014
Reinhaldarar Slåtthaug videregående skole Reingjering Bergen 21.09 2014
Spesialpedagog Stend vgs Undervisning / Opplæring Bergen 21.09 2014
Undervisningsstilling anleggsgartnar- og/eller dyrefag Stend vgs Undervisning / Opplæring Bergen 21.09 2014
Undervisningsstilling elektrofag Os vgs - Avd. Elektro Undervisning / Opplæring Os 21.09 2014
Arkeologar/rådgjevarar Kulturminnevern og museum - Kultur- og idrettsavd. Arkeologi Heile Hordaland 21.09 2014
Byggeleiar Banestraumforsyning BYBANEN UTBYGGING Bygg / Anlegg / VVS
Elektro / Elektronikk / Telekommunikasjon
Bergen 21.09 2014
Tannpleiar Sentrum tannhelsedistrikt, Os/Tysnes tannklinikkar Tannhelse Bergen
Tysnes
28.09 2014
Tannhelsesekretær Nord tannhelsedistrikt, Osterøy tannklinikk Tannhelse Osterøy 28.09 2014
Tannhelsesekretær Vest tannhelsedistrikt, Straume tannklinikk Tannhelse Fjell 28.09 2014
Tannlege Sør tannhelsedistrikt - Husnes tannklinikk Tannhelse Kvinnherad 28.09 2014
Tannlege Sør tannhelsedistrikt - Stord tannklinikk Tannhelse Stord 28.09 2014
Tannlege Sør tannhelsedistrikt - Stord tannklinikk Tannhelse Stord 28.09 2014
Avdelingsleiar - realfag 2. gongsutlysing STORD VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Stord 28.09 2014
Undervisningsstilling i elektrofag STORD VGS Undervisning / Opplæring Stord 28.09 2014
Godkjent spesialist i kjeveortopedi Tannhelsetenesta Kompetansesenter Vest - Hordaland Tannhelse Bergen 02.10 2014
Konsulent Os vgs Kontor og administrasjon Os 05.10 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart