Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisingsstilling i Teknikk og Industriell Produksjon Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 23.11 2014
Tannlege Vest tannhelsedistrikt, Ågotnes tannklinikk Tannhelse Fjell 30.11 2014
Vikariat i informasjonsteknologi og matematikk KNARVIK VGS Undervisning / Opplæring Heile Hordaland 30.11 2014
Undervisningsstilling Teknikk og industriell produksjon KNARVIK VGS Undervisning / Opplæring
Handverk
Engineering
Heile Hordaland
Lindås
30.11 2014
Reinhalder ARNA VGS                       Reingjering Heile Hordaland 30.11 2014
Undervisningsstilling elektrofag Osterøy vgs Undervisning / Opplæring Osterøy 30.11 2014
Vikariat i norsk og religion samt ringevikarar Sandsli vgs - Avd. Språk/Samf.fag Undervisning / Opplæring Bergen 30.11 2014
Systemutviklar Skyss IT (Programvare) Heile Hordaland
Bergen
01.12 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart