Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Leiande tannhelsesekretær Sør tannhelsedistrikt Tannhelse Stord 04.10 2015
Leiar TkVest/Hordaland Tannhelse Bergen 04.10 2015
Undervisningsstilling helse-og oppvekstfag ARNA VGS                       Undervisning / Opplæring Bergen 04.10 2015
Inntakskoordinator Bergen Katedralskole/Senter for voksenopplæring Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Heile Hordaland
Bergen
04.10 2015
Undervisningsstilling innan elektrofag Kvinnherad vgs - Avd. Yrkesfag Undervisning / Opplæring Heile Hordaland 04.10 2015
Driftsleiar Eigedomsavdelinga/Depot og verkstadbygg Kokstad Drift Bergen 04.10 2015
Driftsleiar Eigedomsavdelinga/fylkeshuset Drift Bergen 04.10 2015
Driftsleiar Eigedomsavdelinga/Amalie Skram vgs Drift Bergen 04.10 2015
Vikariat i økonomifag AMALIE SKRAM VGS Undervisning / Opplæring Bergen 09.10 2015
Tannlege Sør tannhelsedistrikt - Sveio tannklinikk Tannhelse Sveio 18.10 2015
Undervisningsstilling Køyretøy Sotra vgs Undervisning / Opplæring Fjell 18.10 2015
Arkitekt Eigedomsavdelinga Bygg / Anlegg / VVS
Anna ( beskriv)
Bergen 19.10 2015
Overingeniør - VVS Eigedomsavdelinga Bygg / Anlegg / VVS Heile Hordaland
Bergen
19.10 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart