Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstilling kjøretøy vg3 SLÅTTHAUG VGS Undervisning / Opplæring Bergen 02.08 2015
Arbeidsleiar restaurant og matfag HYSSINGEN PRODUKSJONSSKOLE Kokk / Servitør Bergen 02.08 2015
Undervisningsstilling SS Nordahl Grieg vgs - Avd. HO/SS Undervisning / Opplæring Bergen 09.08 2015
Undervisningsstilling matematikk KNARVIK VGS Undervisning / Opplæring Lindås 12.08 2015
Undervisningsstilling Maskin og verkstad Stend vidaregåande skule Undervisning / Opplæring Bergen 15.08 2015
Avdelingsleiar Austrheim vgs Undervisning / Opplæring Austrheim 16.08 2015
Spesialpedagog Stend vidaregåande skule Undervisning / Opplæring Bergen 17.08 2015
Miljøfagarbeidar Treverkstad Stend Vgs Undervisning / Opplæring Bergen 17.08 2015
Rådgjevar/spesialrådgjevar Planseksjonen - REG.AVD. Rådgivning Bergen 30.08 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart