Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing

Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 


Ledig stilling som utbyggingssjef ved Bybanen utbygging

Søk på stillinga. Søknadsfrist 13. oktober 2014 

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Godkjent spesialist i kjeveortopedi Tannhelsetenesta Kompetansesenter Vest - Hordaland Tannhelse Bergen 02.10 2014
Leiar PPT region Sør Oppfølgingstenesta/PPT Leiing
Undervisning / Opplæring
Heile Hordaland
Bergen
05.10 2014
Miljøarbeidarar Sotra vgs Undervisning / Opplæring Fjell
Sund
05.10 2014
Undervisningsstilling i norsk AMALIE SKRAM VGS Undervisning / Opplæring Bergen 05.10 2014
Miljøarbeidar Amalie Skram vgs - Service og samferdsel Undervisning / Opplæring Bergen 05.10 2014
Konsulent Os vgs Kontor og administrasjon Os 05.10 2014
Rådgjevar – Internasjonalt samarbeid Regionalavdelinga Kontor og administrasjon Bergen 05.10 2014
Undervisningsstilling norsk og realfag LANGHAUGEN VGS Undervisning / Opplæring Bergen 12.10 2014
Konsulent Nordahl Grieg vgs Undervisning / Opplæring
Kontor og administrasjon
Bergen 12.10 2014
Undervisningsstilling teiknspråk Nordahl Grieg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 12.10 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart