Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing

Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre 

 

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Tannhelsesekretær Nord tannhelsedistrikt, Indre Arna tannklinikk Tannhelse Bergen 27.04 2014
Tannlege Sør Tannhelsedistrikt, Husnes tannklinikk Tannhelse Kvinnherad 27.04 2014
Rektorar Fyllingsdalen vgs, Langhaugen vgs og Slåtthaug vgs Undervisning / Opplæring Bergen 27.04 2014
Avdelingsleiar: Avdeling for spesialpedagogikk/ spesialpedagogisk koordinator Kvinnherad vgs - Adm.stab Leiing
Undervisning / Opplæring
Heile Hordaland
Kvinnherad
27.04 2014
Teiknspråktolkar Nordahl Grieg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 27.04 2014
Leiar administrasjon SOTRA VGS Leiing
Administrasjon
Fjell
Sund
27.04 2014
Rektor Åsane vgs - Nye Åsane vgs Undervisning / Opplæring Bergen 27.04 2014
Undervisningsstilling i matematikk og fysikk BERGEN MARITIME VGS Undervisning / Opplæring Bergen 27.04 2014
Undervisningsstilling i elektro/automasjonsfag RUBBESTADNES VGS Undervisning / Opplæring Bømlo 28.04 2014
Undervisningsstillingar idrettsfag, norsk, medium og kommunikasjon og tysk ETNE VGS Undervisning / Opplæring Etne 29.04 2014
Forskar TkVest-Hordaland Forsking / Utvikling Bergen 30.04 2014
Avd. leiar språk, samfunnsfag og økonomi U. Pihl vgs Undervisning / Opplæring Bergen 05.05 2014
4 undervisningsstillingar i fellesfag U. Pihl vgs Undervisning / Opplæring Bergen 05.05 2014
Fagleiar - Elevinspektør U. Pihl vgs Undervisning / Opplæring Bergen 05.05 2014
Undervisningsstillingar norsk, tysk, geografi Askøy vgs Undervisning / Opplæring Askøy 09.05 2014
Avdelingsleiar realfag TERTNES VGS Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 16.05 2014
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart