Ledige stillingar

Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Rettleiing
Informasjon om søknadsprosedyre og lenkje til elektronisk søknad. Rettleiing om søkjeprosedyre

  

Stillingsnemning Sortert Sortert Føretak/avdeling Sortert Sortert Fagfelt Sortert Sortert Stad Sortert Sortert Søknadsfrist Sortert Sortert
Undervisningsstilling teknologi ÅRSTAD VGS Undervisning / Opplæring Bergen 26.04 2015
Undervisningsstilling elektro ÅRSTAD VGS Undervisning / Opplæring Bergen 26.04 2015
Ny avdelingsleiar IB BERGEN KATEDRALSKOLE Leiing
Undervisning / Opplæring
Bergen 26.04 2015
Fagleiar AMALIE SKRAM VGS Leiing
Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Heile Hordaland 26.04 2015
Lærar i rettslære AMALIE SKRAM VGS Undervisning / Opplæring Heile Hordaland 26.04 2015
Avdelingsleiar AMALIE SKRAM VGS Leiing
Administrasjon
Undervisning / Opplæring
Heile Hordaland 26.04 2015
Lærar i naturfag og matematikk AMALIE SKRAM VGS Undervisning / Opplæring Heile Hordaland 26.04 2015
Ledige lærarstillingar Sandsli vgs - Avd. Språk/Samf.fag Undervisning / Opplæring Bergen 26.04 2015
Ledige vikariater i fellesfag SLÅTTHAUG VGS Undervisning / Opplæring Heile Hordaland 26.04 2015
Undervisningsstilling automasjonsfag Rubbestadnes vgs Undervisning / Opplæring Bømlo 30.04 2015
Tannlege Sentrum tannhelsedistrikt - Årstad tannklinikk Tannhelse Bergen 03.05 2015
Tannlege Sentrum tannhelsedistrikt - Tysnes/Os tannklinikkar Tannhelse Os
Tysnes
03.05 2015
Tannlege Nord tannhelsedistrikt - Masfjorden tannklinikk Tannhelse Masfjorden 03.05 2015
Tannhelsesekretær Nord tannhelsedistrikt - Masfjorden tannklinikk Tannhelse Masfjorden 03.05 2015
Tannpleiar, vikariat Sør tannhelsedistrikt - Stord tannklinikk Tannhelse Stord 03.05 2015
Tannlege Aust tannhelsedistrikt - Voss/Granvin tannklinikkar Tannhelse Voss
Granvin
03.05 2015
Tannlege Aust tannhelsedistrikt - Odda/Lofthus tannklinikkar Tannhelse Odda
Ullensvang
03.05 2015
Avdelingsleiar NORHEIMSUND VGS Undervisning / Opplæring Kvam 03.05 2015
Undervisningsstilling engelsk/norsk Os vgs Undervisning / Opplæring Os 03.05 2015
Miljøfagarbeidar Os vgs Undervisning / Opplæring Os 03.05 2015
Undervisningsstilling anleggsteknikk Os vgs Undervisning / Opplæring Os 03.05 2015
Undervisningsstilling Bygg- og anleggsteknikk Os vgs Undervisning / Opplæring Os 03.05 2015
Bibliotekar Os vgs Bibliotek Os 03.05 2015
Undervisningsstilling Elektrofag Laksevåg vgs Undervisning / Opplæring Bergen 03.05 2015
Undervisningsstillingar Askøy vgs Undervisning / Opplæring Askøy 03.05 2015
Undervisningsstilling Teknikk og industriell produksjon Os vgs Undervisning / Opplæring Os 04.05 2015
Undervisningsstilling automasjonsfag Austrheim vgs - Avd. Programfag Yrkesfag Undervisning / Opplæring Heile Hordaland 10.05 2015
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart