Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Skulestart hausten 2016

Oppstart for dei ulike klassetrinn vert slik:

  • VG1: Elevane får invitasjon til startsamtale med kontaktlærar onsdag 17.eller torsdag 18.august (ordinær start fredag 19.08)
  • VG2 (yrkesfag&stfo): Skulestart torsdag 18.august kl. 09.00
  • VG3 (stfo): Skulestart torsdag 18.august kl. 09.00
  • TAF2 + TAF3: arbeid veke 33, skulestart mandag 22.08 kl 09.00
  • TAF4: skulestart torsdag 18.august kl.09.00

Vel møtt i august!

Skulerute 2016/2017 se link

Skulerute

Ny fråværsgrense frå 1.august 2016:

Frå komande skuleår er det innført endringar i reglementet for fråværsregistrering i vidaregåande skule. Endringa gjeld alle elevar, men ikkje  lærlingar, lærekandidatar og vaksne.

Utdrag frå forskrift til opplæringsloven § 3-3 siste ledd og forskrift til friskoleloven § 3-3 siste ledd:

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen. Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer. Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær. Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær.

 

Fråværsgrensa i korte trekk

Aktuelt

Raidos Kryptys

Raidos Kryptys

Raidos Kryptys i Litauen og Fusa vgs har etablert eit partnarskap for å samarbeida om alternative metodar i arbeid med lærevanskar og førebygging av åtferdsvanskar og rusmiddelbruk. Raidos Kryptys ønskjer innspel frå Norge og vår skule om m.a. pedagogisk bruk av kunst.

Fusa vgs har utvikla FYR-årshjul

Fusa vgs har utvikla FYR-årshjul

FYR står for Fellesfag - Yrkesretting - Relevans. Alison Rød er Hordaland sin engelsk FYR-koordinator 2015 – 2017 og er ein pådrivar for å lage gode planar for eigen skule samt nasjonale organisasjoner. På FYR-samlinga i Trondheim tidlegare i vår presenterte ho eit årshjul som er utvikla ved skulen og er nå i bruk i fleire vgs skuler i Norge.

Sjå fleire artiklar