Byggetrinn 3

Lagunen - Flesland

 • Lagunen
 • Råstølen
 • Sandslivegen
 • Sandslimarka
 • Kokstad
 • Birkelandsskiftet
 • Kokstadflaten
 • Flesland
 • Den 21. april ble Bybanen mellom Birkelandsskiftet og Flesland åpnet.
 • Strekningen Lagunen- Birkelandsskiftet åpnet 15. august 2016.
 • Ca. 40 min. kjøretid fra Byparken til Birkelandsskiftet terminal.
 • Det vil bli buss for bane fra Birkelandsskiftet til Bergen lufthavn, Flesland frem til våren 2017.
 • August 2017 åpner  Avinor ny terminal . Alt er lagt til rette for at Bybanen kan kjører helt fram til terminalen på Flesland, men dette vil først kunne skje fra våren 2017
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Lagunen - Flesland

 • Første bybane til flyplassen

  Lagunen - Flesland
  – Dette er ein festdag, sa fungerande fylkesordførar Pål Kårbø då han offisielt opna den første bybanen til Bergen lufthavn, saman med byråd Anna Elisa Tryti og lufthavndirektør Aslak Sverdrup. Med dette er utbygginga av Bybanen i Bergen sør avslutta.
 • Bybanefesten

  Lagunen - Flesland
  Bilder fra åpningsfesten
 • Nå åpner Bybanens tredje byggetrinn

  Lagunen - Flesland
  Akkurat nå åpnes tredje byggetrinn mellom Lagunen og Birkelandsskiftet. Her er en liten artikkel om hva vi åpner i dag, bildet er tatt 16. august 2013, varafylkesordfører Mona Haugland Hellesnes har tatt første spadestikk. I dag tre år etter er det lagt ned nesten 2 millioner arbeidstimer for å bygge tredje byggetrinn.
Se mer
Byggetrinn 4

Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Kaigaten
 • Nonneseter
 • Lungegårdskaien
 • Fløen
 • Haukeland sykehus
 • Kronstad
 • Mindemyren Nord
 • Mindemyren Sør
 • Oasen senter
 • Spelhaugen
Mer om byggetrinnet

Saker som angår Bergen sentrum - Fyllingsdalen

 • Planforslag for Bybane til Fyllingsdalen klart

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Den foreslåtte linjen fra Kaigaten til Spelhaugen er 10,8 kilometer lang og har ni nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forslaget til reguleringsplan skal ut til høring i uke 2 med 6 ukers høringsfrist.
 • Utfylling i Store Lungegårdsvannet

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  I forbindelse med planlagt utfylling av steinmasser i Store Lungegårdsvannet, inviterer Bergen kommune, Fylkesmannen og Bybanen Utbygging til åpent informasjonsmøte i rådhuskantinen onsdag 21. september klokken 1900-2100.
 • Bybanen til London

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Bybanen  presenteres ved  London Design Biennale, som et av tre hovedprosjekter under temaet "Design by Utopia".
 • Startskudd for bybanen til Fyllingsdalen

  Bergen sentrum - Fyllingsdalen
  Bergen kommune og Bybanen utbygging har tildelt Sweco Norge AS med underleverandører kontraktene for regulering og prosjektering av Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen. Det er første gang Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune ved Bybanen utbygging gjennomfører en samordnet prosess for regulering og prosjektering. Verdien på kontraktene er 165 millioner kroner.
Se mer