Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til skolestart ved Bergen Katedralskole. Plan for de første skoledagene finner dere her.

----------------------------------

Voksenopplæringselever - se oppmøteinformasjon på inntaksbrevet ditt.

Elever ved avd. Kyrre vil få personlig beskjed om oppmøte.

Orienteringsmøter for nye elever ved nettundervisningen i Hordaland fylkeskommune:

  1. Det er orienteringsmøte for alle nye nettelever i Spansk, Fransk og Tysk nivå III er 25/8 kl. 1700-1900 i Wigandgården (inngang vis-a-via inngang til fylkesbygget). 
  2. Orienteringsmøte for nye elever i Kinesisk nivå II & III er 31/8 kl. 1700-1900 i Wigandgården (inngang vis-a-via inngang til fylkesbygget).

Alle nye elever ved nettundervisningen bør stille på møtet – dersom du av en eller annen grunn ikke kan stille – gi beskjed til Gerd Kjersti Ytre-Arne, Gerd.Kjersti.Ytre-Arne@hfk.no

Ta med til møtet:

  • Datamaskin (PC eller Mac) som du skal benytte i undervisningen
  • Din timeplan, slik at vi kan fastlegge videre undervisningstidspunkt
  • Navn og epost-adresse for din kontaktlærer 

----------------------------------------------------

Elever ved Bergen Katedralskole som vil ta følgende fag som nettundervisning, må kontakte skolen og melde sin interesse: Fransk 3, Tysk 3, Spansk 3, Kinesisk 2 og 3.

Ny påmeldingsfrist: 25. august.

Les mer om nettundervisningstilbudet

Aktuelt

Bli kjend med Bergen Katedralskole sin nye rektor

Bli kjend med Bergen Katedralskole sin nye rektor

Mitt namn er Lise Holsen, og eg er ny rektor ved Bergen Katedralskole frå 01.08.2016. Eg er 59 år, og kjem frå stillinga som assisterande rektor ved Nordahl Grieg videregående skole. Eg har tidlegare vore rektor i 13 år ved to 1-10 skular i Bergen og Meland kommunar. Eg ser fram til å bli kjend med både elevar og tilsette ved skulen, og ønskjer å byggje vidare på det lange og gode fundamentet som skulen er tufta på. Dei tilsette har svært god kompetanse, og stor søknad til skulen tilseier at elevane trives og lærer her. Eg ser fram til at resultatet av byggjeprosessen som no går føre seg skal gje oss eit løft, og at skulen, om eit par år, byggteknisk er betre rusta for framtida.

IB Class of 2016

IB Class of 2016

On Friday, May 20th., our IB Diploma Program Class of 2016 celebrated their graduation. (Bilde over ved Ariel Foto)

Se flere saker