Profilbilde

Elev-PC

Fylkestinget vedtok i desember 2012 at noverande elev-PC-ordning med fylkeseigde PC-ar skulle bli fasa ut og erstatta av ei ordning med privateigde elevmaskiner. Denne nye ordninga skal gjelde frå skulestart hausten 2013.

Ny PC-ordning

Den nye PC-ordninga gjeld for elevar som startar i Vg1 hausten 2013. Du kan då velje mellom å kjøpe ein ny PC eller bruke ein datamaskin du har frå før.

Elevar som gjer omval og begynnar på nytt i VG1 må halde fram i gamal ordning. 

Bruk av eigen datamaskin


Bruker du din eigen PC må den ha eit antivirusprogram som er oppdatert, og du må kunne produsere og levere inn oppgåver i format som er mogleg å lese for læraren. I tillegg må datamaskinen fungere i It`s Learning.

Fornøyd elev med ny Elev-PC ved skole i Hordaland

Kjøp gjennom fylkeskommunen sin avtale


Vel du å kjøpe PC/Mac gjennom Hordaland fylkeskommunen sin avtale vil  fylkeskommune subsidiere ulike modellar, og eleven står fritt til å velje mellom desse modellane.

Du kan berre kjøpe ein datamaskin gjennom fylkeskommunen sin avtale. Avtalen gjeld berre for elevar som begynnar i vg1 i offentlege vidaregåande skular.

Det blir eiga PC-ordning for vaksne.

Uansett kva ordning du vel, har du sjølv ansvar for å stille med ein datamaskin og halde denne i orden!

Hugs at du, som elev i vidaregåande skule, kan søkje utstyrsstipendet frå Lånekassen.

Informasjonen om den nye elev-PC ordninga som er sendt ungdomsskuleelevane som skal starte i Vg1 i haust. 

Akkurat no


Kan eg endre søknaden min til vidaregåande skule?

_____________________________

______________________________

 

 

______________________________

 

Sommarskulen 2014


Skolebruksplan

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart