Profilbilde

Elev-PC

Undervisninga i vidaregåande skule krev at alle elevane har PC. Og elevane i vidaregåande opplæring i Hordaland fylkeskommune har sjølv ansvar for å skaffe seg PC til skulestart i august.

Elevane vil få tilgang til alt dei treng av programvare på skulen (blant andre Office 365). Alle nye VG1 elevar vil få utlevert sekk på skulen i uke 35 eller uke 36.

Korleis skaffe seg ei maskin til skulestart?


Du kan velje mellom å:

 • Kjøpe gjennom leverandøren til Hordaland Fylkeskommune
  Fylket tilbyr fleire maskiner med subsidie. Du kan berre kjøpe ein datamaskin gjennom fylkeskommunen sin avtale, og avtalen gjeld berre for elevar som begynnar i vg1 for fyrste gong i offentlege vidaregåande skular.

  Bestillingsportalen er no open. Hugs at du må bestille før 31. juli for å få maskina innan skolestart.

  Bestillingsportalen vil vere open for bestilling fram til 31. desember 2014.

 • Bruke eiga maskin
  Du kan bruke ei maskin du allereie eig. Du må då ha eit antivirusprogram som er oppdatert, og du må  kunne produsere og levere inn oppgåver i format som er mogleg å lese for læraren. I tillegg må datamaskinen fungere i It`s Learning.

 • Kjøpe maskin i butikk
  Du kan også velje å kjøpe maskin i butikk. Hugs då å sjekke at maskina du ønskjer å kjøpe er eigna til bruk i undervisninga.

Tips for val av maskin

Fornøyd elev med ny Elev-PC ved skole i Hordaland

PC-ordning for vaksne.

Hugs at du, som elev i vidaregåande skule, kan søkje utstyrsstipendet frå Statens Lånekassen.

Akkurat no


______________________________

Skolebruksplan

______________________________

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart