Politiske saker

Saksdokument til dei politiske organa i Hordaland fylkeskommune.


Politiske saker i e-innsyn 

Tidlegare saker: Politiske saker før 2014


Om e-innsyn

E-innsyn viser møteoversikt, saksoversikt, meldingar, møtebøker og oversyn over folkevalde i det enkelte politiske organet.

Saksdokumenta vert normalt publiserte ca. ei veke før møtet skal haldast.
Til fylkestinget vert dokumenta publiserte 12-14 dagar før møtet.


Lenkjer

Møteplan for politiske møte | Politiske organ

Rettleiing om politiske saker i e-innsyn

Politiske saksdokument i ny utforming. Oppslag 17.01.2014


Kontakt

Kommunikasjonsseksjonen/sekretariatet, tlf. 55 23 90 10

22.06.2015 12:18
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart