Politiske saker

Saksdokument til dei politiske organa i Hordaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen har nytt sak- og arkivsystem frå 2. januar 2014.

Rettleiing om politiske saker i e-innsyn

Politiske saker (e-innsyn)

Politiske saker viser møteoversikt, saksoversikt, meldingar, møtebøker og oversyn over folkevalde i det enkelte politiske organet.

Saksdokumenta vert normalt publiserte ca. ei veke før møtet skal haldast.

Tidlegare saker

Politiske saker før 2014


Lenkjer

Møteplan 2014 | Politiske organ

Politiske saksdokument i ny utforming. Oppslag 17.01.2014

Kontakt

Administrasjonsseksjonen, tlf. 55 23 90 10

17.01.2014 07:45
Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart