Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Kjerrgarden grunneigarlag på Askøy fekk Kulturlandskapsprisen

Kultur

– Kjerrgarden er eit godt døme på korleis fleire typar kulturminne kan takast vare på i jordbrukslandskapet til ei heil grend, og vi får her eit sjeldan høve til å erfare tidsdjupna i eit samanhengande kulturlandskap, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun.

Sjå fleire saker