Aktuelt - hovudsida

 • Imponert over biogassbussen i Bergen

  Imponert over biogassbussen i Bergen – Vi vil vurdere biogassbuss, men bybane blir for dyrt for oss, seier Jaanus Tamm, prosjektleiar for kollektivutbygging i Tartu, Estland. Han, og representantar for fleire land i Europa, har vore i Bergen for å sjå på framtidige løysingar for kollektivtrafikken. Han er imponert over den 24 meter lange bussen som går på biogass.

  24.11.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka
 • Positiv til freding av Reimers

  Positiv til freding av Reimers – Vi er postive til freding, seier Grethe Digranes, dagleg leiar av kaffebaren Kaffelade i Olav Kyrresgate 1 i Bergen. Kaffebaren held til i lokala til den tidlegare tobakksbutikken Reimers & Søns eftf. Fylkesutvalet går inn for å frede butikklokalet. Forslaget er no ute på høyring.

  21.11.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka
 • Betydeleg auke i dagstemperatur

  Betydeleg auke i dagstemperatur Dagstemperaturen i Bergen har gått opp med 1,9 grader frå 1970. Det viser ein rapport som Hordaland fylkeskommune har utarbeidd om klima- og energistatus i Hordaland og som blir offentleg i dag.

  21.11.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka
 • 100 mill. kr til asfalt på fylkesvegane, redusert prisauke på periodekort

  100 mill. kr til asfalt på fylkesvegane, redusert prisauke på periodekort Hordaland fylkeskommune skal asfaltera for 100 mill. kr på fylkesvegane i 2015 – 60 mill. kr meir enn i år, går fylkesutvalet inn for. Takstauken for periodekort vert redusert.

  20.11.2014
  Stanley Hauge
  Les heile saka
 • Vil ha nasjonalt senter for angst for tannbehandling i Bergen

  Vil ha nasjonalt senter for angst for tannbehandling i Bergen Eit nasjonalt senter for angst for tannbehandling kan bli lagt til Bergen. Fylkesutvalet i Hordaland går samrøystes inn for plassering i hovudstaden på Vestlandet. Senteret skal hjelpe personar med angst for tannbehandling og personar som har vore utsette for tortur eller overgrep.

  20.11.2014
  Bjarte Brask Eriksen
  Les heile saka

Akkurat no

Aktuelle høyringar

 

Grunnlovsjubileet 2014 i Hordaland 

Samleside for våre sosiale medium

 

  Følg oss på Facebook!

Opningstid

Opningstid

15. sept. - 14. mai kl. 08:00 - 15:45
15. mai - 14. sept. kl. 08:00 - 15:00

Sentralbord

Sentralbord

55 23 90 00
Kontakt oss

E-post

E-post

hfk@hfk.no

Post

Post

PB 7900
5020 Bergen

Besøk fylkeshuset

Besøk fylkeshuset

Agnes Mowinckels gate 5
Sjå kart