Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

14 alternativ til skredsikring av Tokagjelet

Veg og transport

I dag legg Hordaland fylkeskommune fram 14 ulike alternativ til skredløysing av den rasutsette vegen gjennom Tokagjelet langs fylkesveg 7. Dette inneber nye tunnelar på mellom 3,3 og 15 kilometer og kostnader frå 556 millionar til 2,3 milliardar kroner.

Stort engasjement på dialogmøte om skulebruksplanen

Utdanning

Det var full sal og klare meiningar på Terminus Hall i dag då fylkesordføraren inviterte til dialogmøte om skulebruksplanen. Både rektorar, ordførarar, elevar og representantar for lag og organisasjonar møtte opp for å seie si meining i denne viktige saka.

BI-kontrakt skal gjere yrkesopplæringa betre

Utdanning

Hordaland fylkeskommune går nye vegar. Saman med Handelshøyskolen BI inngjekk dei tysdag ein kontrakt som inneber at BI skal forske på organiseringa av fag- og yrkesopplæringa i Hordaland. Prosjektet skal munne ut i konkrete endringstiltak.

Sjå fleire saker