Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Ein ny slagkraftig region

Politikk

– Hordland og Sogn og Fjordane blir ein ny slagkraftig region som vil vere i stand til å utvikle endå betre tenester til innbyggjarane, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø etter at regjeringa går inn for å slå saman dei to fylka til ein Vestlandsregion.

Stor breidde og dyktige fagfolk

Utdanning

– Breitt fagtilbod, fleksibilitet og flinke fagfolk er gode grunnar til å søkje seg inn på ein av Hordaland fylkeskommune sine vidaregåande skular, ifølge fylkesdirektør for opplæring Svein Heggheim. Søknadsfristen 1. mars nærmar seg fort.

Sjå fleire saker