Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Stort engasjement på dialogmøte om skulebruksplanen

Utdanning

Det var full sal og klare meiningar på Terminus Hall i dag då fylkesordføraren inviterte til dialogmøte om skulebruksplanen. Både rektorar, ordførarar, elevar og representantar for lag og organisasjonar møtte opp for å seie si meining i denne viktige saka.

BI-kontrakt skal gjere yrkesopplæringa betre

Utdanning

Hordaland fylkeskommune går nye vegar. Saman med Handelshøyskolen BI inngjekk dei tysdag ein kontrakt som inneber at BI skal forske på organiseringa av fag- og yrkesopplæringa i Hordaland. Prosjektet skal munne ut i konkrete endringstiltak.

Stor auke i kollektivreisande i Hordaland

– Tala vi no ser, er svært gledelege, og dei viser at politikken verkar, seier fylkesordførar Anne Gine Hestetun etter at det er fin auke talet på kollektivreisande i Hordaland i første halvår i år.

Sjå fleire saker