Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Delvis ja til Vårheia-utbygging i Arna

Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune seier delvis ja til Bergen kommune sin plan om utbygging av Vårheia bustadområde i Arna. Utvalet opnar for utbygging i det nedre området og at ei utbygging av det øvre området vert utsett til seinare.

Samde om plan for samanslåing

Politikk

– Det er viktig for oss at vi har fått ansvaret for kollektiv lagt til Bergen. Då er vi tett på brukarane, som i stor grad er i bergensområdet. Vi meiner også at det er eit viktig grep at det strategiske ansvar for opplæring og kultur for bergensområdet er lokalisert til Bergen, seier fylkesvaraordførar Pål Kårbø etter at ein ny intensjonsplan om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane ligg på bordet. No er det opp til dei to fylkestinga å godkjenne planen.

Sjå fleire saker