Aktuelle tenester

Tenesteområde Tenesteområde

Aktuelt

Satsar på kommuneforsking

Forsking

Det skal bli meir kunnskapsbasert innovasjon og utvikling i kommunesektoren. To sentrale aktørar er Regionalt forskingsfond Vestlandet og det nye programmet FORKOMMUNE i regi av Forskingsrådet. Den 20. juni er det prosjektverkstad med hjelp til dei som ønskjer å søkje midlar.

Byvekstavtale med nullvekst i personbiltrafikken

Forhandlingane om ein byvekstavtale for Bergen for perioden 2017-2023 er sluttført. I den har partane forplikta seg til nullvekst i personbiltrafikken. Avtalen går no til godkjenning i fylkestinget og bystyret.

Sjå fleire saker